精品项目

尚品时代

shàng pǐn shí dài

保利心语公寓三期

bǎo lì xīn yǔ gōng yù sān qī

八方观园

bā fāng guān yuán

融侨悦澜庭

róng qiáo yuè lán tíng

融泰城

róng tài chéng

美的顺城府

měi de shùn chéng fǔ

智学苑

zhì xué yuàn

越秀悦映湖山

yuè xiù yuè yìng hú shān

帝华宏府

dì huá hóng fǔ

知春里

zhī chūn lǐ

万科滨海大都会

wàn kē bīn hǎi dà dōu huì

泰禾中央广场

tài hé zhōng yāng guǎng chǎng